İpragaz, iş yerlerinde kullanım ihtiyacına göre LPG'yi propan ya da Miks LPG olarak sunmaktadır. İpragaz Sistem LPG, küçük veya büyük sanayi işletmelerinin, tüm enerji ihtiyaçlarını bir merkezden karşılar.


Turizm Sektöründe Dökme Gaz

Oteller

dokmegazimaj12

Sistem LPG; otellerdeki enerji sistemleriyle uyumlu çalışarak, enerji ihtiyacını bir merkezden karşılar. İpragaz Sistem LPG'de kullanılan LPG, diğer yakıtların yanmaları sonucu ortaya çıkan is, koku ve kurum gibi atıklar oluşturmaz. Oteller ve turizm işletmeleri için çevre temizliği ve çevrenin korunması vazgeçilmezdir.

 

 

 

 

 


Restoranlar ve Dinlenme Tesisleri

dokmegazimaj13

Sistem LPG, mutfaktaki tüm cihazlarla uyumlu çalışır ve kesintisiz enerji verir. Böylece aşçılar; enerji, tedarik ve stok kontrol gibi vakit alan işlerde harcadıkları zamanı yeni lezzetler yaratmak için kullanabilir.

 

 

 

 

 


Gıda Sektöründe Dökme Gaz

dokmegazimaj14

Gıda işletmeleri için çevre temizliği ve çevrenin korunması çok önemlidir. Sistem LPG'de kullanılan propan gazı, çevre dostudur. İçeriğinde kükürt bileşenleri yoktur. Bu nedenle alternatif yakıtların aksine çevreye zarar vermez, is, koku ve kurum gibi atıklar oluşturmaz. Direkt yanma gerektiren ortamlarda bile güvenle kullanılabilir.

 

 

 

 

 


Küçük Sanayi İşletmelerinde Dökme Gaz

dokmegazimaj15

Sistem LPG; kurutma fırınları, ısıl işlem fırınları, tekstil, ergitme ocakları, pişirme fırınları, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, radyant ısıtıcılar, endüstriyel mutfak cihazları ve sıcak su kazanlarıyla uyumlu olarak çalışarak, işletmenizin ihtiyacı olan enerjiyi bir merkezden karşılar.

 

 

 

 

 


Tarım ve Hayvancılıkta Dökme Gaz

Tahıl ve Kurutma

dokmegazimaj16

Sistem LPG, tarım sektöründe temiz yakıt kullanımıyla çevrenin korunması, tahıl kurutmada kullanılan yakıtların ürün üzerinde oluşturdukları kalite bozucu olumsuz etkilerin (hijyen, kararma, koku vs.) ortadan kaldırılması ve yakıt veriminin artırılıp, kurutma maliyetlerinin azaltılması amacıyla tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılır. 

 

 


Seralar

dokmegazimaj17

Seralarda bitki gelişimi için istenen nem ve homojen ısı dağılımı Sistem LPG'yle elde edilebilir. Propan gazının yanması sonucu ortaya su buharı çıkar. Böylece ısıtma sırasında hava kurumaz ve bitki gelişimi için daha uygun ortamlar elde edilir. Ayrıca radyant sistemlerle uyumlu olarak çalışan propan gazıyla, homojen ısı dağılımı sağlanır ve sera sıcaklığı istenilen koşullarda tutulabilir.

 

 

 

 

 


Tavuk Çiftlikleri

dokmegazimaj18

Sistem LPG kullanılan kümeslerdeki civciv gelişimleri çok daha hızlı olabilir. Çünkü Propan gazı yanma sonucu kümesin havasını kurutmaz. 
Sistem LPG ile çalışan radyant sistemlerde dışkıdan ve suluktan oluşan nem, ışınlarla kurutulur ve civciv altlığı sürekli kuru kalır. Bu, verim ve hijyen sağlar.
Ayrıca, radyant ısıtıcılarla homojen ısı dağılımı sağlanarak yığılmalardan kaynaklanan civciv ölümleri engellenir.

 

 

 

 

Karşılaştır

Karşılaştıracak Ürün Yok

Katagori