Konutta Dökme Gaz

Konut için üretilen İpragaz dökme gaz markası Sistem LPG'de, propan gazı kullanılır. Propan gazının yüksek buharlaşma özelliğinden dolayı bu sistemde buharlaştırıcı üniteler kullanılmaz. Böylece elektrik enerjisi gerekmediğinden enerji tasarrufu da yapılır. Konutlarda dökme gaz ısınma, pişirme, sıcak su eldesi, soğutma ve elektrik üretimi gibi bir konutun her türlü enerji ihtiyacını tek bir merkezden karşılamak üzere kullanılır.

* Konutun tüm enerji ihtiyaçlarını tek bir merkezden kontrol
* Uzman personelle teknik servis, bakım, dolum ve dağıtım süreçlerinde 7/24 kesintisiz hizmet
* Sayaçlı tanker filosundaki tüm araçlarda anında faturalama sistemiyle güvenli ve hızlı hizmet
* Dökme gaz sayesinde alternatif enerji kaynaklarına göre daha yüksek yanma verimi ve ısıl değer
* Yanma sırasında is, koku ve kurum yaratmadığı için temiz bir ortam
* Online dökme gaz siparişi, online ödeme, mail order gibi hayatı kolaylaştıran uygulamalar
* Yangın ve deprem vanalarıyla standartın üzerinde güvenlik paketi


Bireysel Dökme Gaz Sistemi

Villa ya da müstakil tip konut sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlarını bir merkezden dökme gazla karşıladıkları sistemdir.

* Konut sahibiyle sözleşme imzalanır.
* Tank depozitolu olarak teslim edilirken, sistem ücret karşılığında kurulur.
* Dökme gaz teslimatı minimum 400 kg için yapılır.
* Dökme gaz fatura ödemesi opsiyon süresi içinde havale olarak, teslimat anında kredi kartıyla veya online olarak da yapılabilir.
* Tank depozito ve Sistem LPG kuruluş bedelinin ödemesi peşin, kredi kartıyla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimatıyla yapılır.


Merkezi Dökme Gaz Sistemi

Apartman ya da site sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlarını bir merkezden dökme gazla karşıladıkları sistemdir. İpragaz site yönetimiyle muhataptır. Dökme gaz tankının seviyesi İpragaz tarafından takip edilir ve seviye düştüğünde sevkiyat gerçekleştirilir.

* Site yönetimiyle sözleşme imzalanır.
* Tank emanet olarak teslim edilirken, sistem ücret karşılığında kurulur.
* LPG teslimatı minimum 400 kg için yapılır.
* Dökme gaz fatura ödemesi opsiyon süresi içinde havale olarak, teslimat anında kredi kartıyla veya online olarak da yapılabilir.
* Dökme gaz kuruluş bedelinin ödemesi peşin, kredi kartıyla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimatıyla yapılır


Dökme Gaz Network Sistemi

Dökme gazın villa ya da apartman sitelerindeki sakinlere yönelik abone odaklı tasarlanmış bir sistemdir. Tüm sistem abonelerine aynı tank üzerinden çekilen tesisatlarla enerji sağlanır. Dökme gaz tüketimleri, her bir abone tesisatı üzerine sayaç konularak İpragaz tarafından takip edilir. Ödemeler her bir abonenin dökme gaz kullanımına göre gerçekleştirilir.

Kullan Öde

Enerji tüketimlerini abone bazında ölçmek için her bir abone tesisatı üzerine standart tip G4 doğal gaz sayacı konulur. Dökme gaz tüketimleri sayaçlardan okunarak, kullanılan miktar ay sonlarında aboneye fatura edilir.
Sözleşme Muhatabı
Siteler inşaat aşamasındayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleşimlerini tamamladıktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir.
Sözleşme Tipi
* Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kuruluş ve dökme gaz tedarik şartlarının belirlenmesiyle ilgili özel protokol yapılır.
* Site sakinleriyle standart tip abone sözleşmesi yapılır.
Sistem Kurulumu
Dökme gaz tankı emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat, ücret karşılığında kurulur.
Teslimat
Tanktaki dökme gaz seviyesi İpragaz tarafından takip edilir ve seviye düştüğünde sevkiyat gerçekleştirilir.
Faturalama
Abone sayaçlarının ay sonlarında okumasını takiben, faturalar dökme gaz tüketimleri dahilinde yasal süreler içinde posta yoluyla abonelere ulaştırılır.
Ödeme
* Dökme gaz fatura ödemesi opsiyon süresi içinde havale olarak, teslimat anında kredi kartıyla veya online olarak da yapılabilir.
* Dökme gaz, ekipman, tesisat, bakım, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kartı veya mail order yoluyla tahsil edilir.


Enerji tüketimlerini kullanıcı bazında ölçmek ve gaz yüklemesi yapabilmek için her bir tesisat üzerine akıllı tip ön ödemeli G4 doğal gaz sayacı konulur. Müşteriye dökme gaz sayaç yükleme kartı verilir. Müşteri, dökme gaz kullanmak istediği zaman kullanmak istediği gaz miktarı kadar İpragaz'a ödeme yapar ve bu ödeme karşılığı müşteri kartına yükleme yapılır. Müşteri bu kartı sayaca okutur ve sayaç okutulan miktarda dökme gazın geçişine izin verir.
Sözleşme Muhatabı

Siteler inşaat aşamasındayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleşimlerini tamamladıktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir.
Sözleşme Tipi
* Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kuruluş ve dökme gaz tedarik şartlarının belirlenmesiyle ilgili özel protokol yapılır.
* Site sakinleriyle standart tip abone sözleşmesi yapılır.
Sistem Kurulumu
Dökme gaz tankı emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat ücret karşılığında kurulur.
Teslimat
Dökme gaz abonesinin ödemesini takiben, çipli karta kontör yüklemesi yapılır.
Faturalama
Yasal süreler içerisinde postayla teslim edilir.
Ödeme
* Dökme gaz ödemesi, kontör yüklemesi yapılmadan önce nakten veya kredi kartıyla yapılır.
* Dökme gaz ekipman, tesisat, bakım, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kartı veya mail order yoluyla tahsil edilir


Dökme Gaz Avantaj Paketleri
VIP Paket Hizmeti

Sistem LPG kurulurken aracılara yaptırılması gereken ancak taahhüt sorunu oluşturan tüm inşaat ve tesisat işleri de ücret karşılığında İpragaz tarafından yapılır.
Gaz ve Sistem LPG Sigorta Paketi
Müşterilerimiz, Sistem LPG'yi kurdururken ilk dökme gaz siparişlerini de birlikte verirse, İpragaz'ın özel sigorta paketine ücretsiz olarak sahip olur. Sigorta firmasından sağlanan bu paket, 20.000 TL'ye kadar hırsızlık, yangın, terör, su basması gibi risklere karşı eşya sigortası, konut yardım paketi gibi güvencelerin yanı sıra çilingir hizmetleri, cam kırılması, dahili su ve elektrik tesisatı gibi sorunların giderilmesine yönelik yardım sunar.
Telemetri Sistemi
Tanktaki dökme gaz seviyesini uzaktan izleme olanağı tanıyan Telemetri Sistemi, İpragaz tarafından müşteri talebi dahilinde kurulur. Bu sistemle İpragaz; müşteriye SMS'le LPG seviye bilgisini verirken, müşterinin otomatik takip talimatı olması durumunda, müşteri tankının LPG seviyesi minimuma düştüğünde otomatik dolum hizmeti vererek Sistem LPG konforunun kesintisiz olmasını sağlar.

Güvenlik Paketi
Yangın Vanası
Yangın esnasında gazı otomatik olarak kesen özel vana, tüm Sistem LPG sahiplerine verilen bir hizmettir.
Deprem Vanası
Deprem esnasında gazı bina dışında otomatik olarak kesen özel vana, müşteri talebi dahilinde kurulabilir.

Karşılaştır

Karşılaştıracak Ürün Yok

Katagori