Toprak Üstü Tank Kurulumu


dokmegazimaj_tu_1

1. Keşif yapılır

 

İpragaz'ın LPG yetkili personel belgesine sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığını titizlikle inceler, tesisin kurulum alanına karar verir.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_2

2. Teklif ve sözleşme hazırlanır

 

İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar.

 

Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.

 

 

 


dokmegazimaj_tu_3

3. Tank zemin beton hazırlığı yapılır

 

İpragaz Sistem LPG depolama tankı için uzmanlar gözetiminde kurulum projesinde belirlenen alana tank temel betonu kaidesi inşaat çalışmaları başlatılır. Tank temel kaidesi için hazırlanan yere hasır demir konulup, projede belirtilen noktalara ankraj civataları yerleştirilerek uygun özellikte beton atılır.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_4

4. LPG tankı nakledilir

 

LPG depolama tankı ve ekipmanları tank sahasına vinçli araçlarla sevk edilir.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_5

5. LPG tankı indirilir

 

LPG depolama tankı hazırlanan beton zemine ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_6

6. Ankrajlama yapılır

 

Ankraj saplamaları, termal gerilmelere ve sarsıntılara karşı standartlarda belirlenen şekilde somunlarla yerine sabitlenir..

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_7

7. Topraklama yapılır

 

Tank sabitlendikten sonra statik ve dinamik elektrik yüklerine karşı tankı ve tesisatı korumak için topraklama işlemi yapılır. Topraklama işlemi, tank ayağına bağlanan bakır çubukla gerçekleştirilir.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_8

8. Tesisat montajı yapılır

 

Tank ile tüketim noktaları arasındaki dahili tesisat hattı montajı yapılır. Tank basıncını kullanım basıncına düşürmek için tank gaz fazı çıkışında 1. kademe regülatör kullanılır.

 

 

 

 


dokmegazimaj_tu_9

9. Sistem LPG kullanıma hazırdır

 

Tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra tank çevresine tel çit çekilip, uyarı ikaz levhaları asılarak LPG sistemi kullanıma hazır hale getirilir.

 

Gaz ikmali yapılıp gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.

 

 

 

Toprak Altı Tank Kurulumu

 

dokmegazimaj33

1. Öncelikle keşif yapılır.

 

İpragaz'ın LPG Yetkili Personel Belgesi'ne sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, Sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın TSE 1446 Standardı ve Binaların Yangında Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen güvenlik şartlarına uygun olup olmadığını titizlikle inceler, sistem ve kurulumun fiziki şartları dahilinde kurulum planını hazırlar.

 

 

 

 


dokmegazimaj34

2. Teklif ve sözleşme hazırlanır.

 

İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar. Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.

 

 

 

 


dokmegazimaj35

3. Tank çukuru açılır.

 

Sistem LPG depolama tankı için İpragaz uzmanlarının gözetiminde keşif çalışmalarında belirlenen bölgeye tank çukuru açılır.

 

 

 

 


dokmegazimaj36

4. Ankraj saplamalı zemin betonu dökülür.

 

Tank çukurunun açılma işlemi tamamlandıktan sonra tankın yerleştirileceği hasır çelikli beton atılır ve ankraj saplamaları yerleştirilir.

 

 

 

 


dokmegazimaj37

5. Tank sevk edilerek, vinçle çukura indirilir.

 

Sistem LPG depolama tankı, vinçli kamyonla sahaya getirilerek, hazırlanan çukura, ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.

 

 

 

 


dokmegazimaj38

6. Tank ayaklarının ankrajlaması yapılır.

 

Yer altı suyundan kaynaklanabilecek tank hareketini önlemek için ankraj işlemleri tamamlanır.

 

 

 

 


dokmegazimaj39

7. Tank kapağının montajı gerçekleştirilir.

 

Sistem LPG depolama tankının üzerinde yer alan ekipmanların korunması amacıyla tank kapağı montajı yapılır.

 

 

 

 


dokmegazimaj40

8. Katodik koruma montajı yapılır.

 

Tankların korozyondan zarar görmesini engellemek için katodik koruma metodu uygulanır. Bu sistemde kullanılan kurban anot metal iyon transferini üzerine alır ve tankın korozyona uğramasını engeller.

 

 

 

 


dokmegazimaj41

9. Tank çukuru dolgusu yapılır.

 

Sistem LPG'nin depolama tankı montaj işlemleri tamamlandıktan sonra çukur, korozif olmayan kum ile doldurulur.

 

 

 

 


dokmegazimaj42

10. Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajı yapılır.

 

Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajına bağlanır. Yer altına yapılan boru donanımı, toprak özellikleri dikkate alınarak, korozyona karşı korunur.

 

 

 

 


dokmegazimaj43

11. Bina girişlerine 2. kademe regülasyon kutusu yerleştirilerek tesisat bağlantıları yapılır.

 

 

 

 

 

 


dokmegazimaj44

12. Sistem LPG kullanıma hazırdır.

 

Gaz ikmali yapılır. Gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

Karşılaştır

Karşılaştıracak Ürün Yok

Katagori